Rượu vang Ý LEO Montepulciano

750.000

Rượu vang Ý  LEO Montepulciano 14%

  • Loại vang : Vang đỏ
  • Giống nho: Montepulciano
  • Vùng: D’abruzzo – trung Ý
  • Màu: Đỏ Ruby
  • Nồng độ: 14%
  • Thương hiệu: Coli.
  • Vị: Vang Chát
  • Khách sỉ vui lòng inbok, gọi hotline 0984003369